Okkur hefur ekki tekist !!!

Mikil umræða og umfjöllun er um endurnýjun kjarasamninga og verkföll því tengd. Minni umfjöllun er um hvers vegna erum við komin í þá stöðu sem við erum í,  það er að verkföll eru skollin á og munu skella á með  meiri þunga á næstu dögum ef ekki tekst að semja.

Sú mikla reiði almennings sem m.a birtist í kröfum stéttarfélaganna og skírum vilja til að beita verkföllum til að knýja fram niðurstöðu í kjarasamningsviðræðum á sér rætur í þeirri miklu miskiptingu og ósætti sem er í samfélaginu.

Okkur hefur ekki tekist að ná sátt um það samfélagsform sem við vilju  hafa hér á Íslandi

Okkur hefur ekki tekist að ná sátt um heilbrigðiskerfið

Okkur hefur ekki tekist að ná sátt um menntakerfið

Okkur hefur ekki tekist að ná sátt um áherslur í samgöngumálum

Okkur hefur ekki tekist að ná sátt um almannatryggingar

Okkur hefur ekki tekist að tryggja velferð barna

Okkur hefur ekki tekist að ná sátt um málefni öryrkja

Okkur hefur ekki tekist að ná sátt um málefni aldraða

Okkur hefur ekki tekist að ná sátt stefnu í fiskveiðimálum

Okkur hefur ekki tekist að ná sátt í umhverfismálum

Okkur hefur ekki tekist að ná samkomulagi um húsnæðismál 

Þegar svo mikill og djúpstæður ágreiningur er uppi í samfélaginu um undirstöður samfélagsins  er  ekki að undra að almenningur bregðist við og beiti þeim tækjum sem hann hefur til að spyrna við fótum.

Stéttarfélögin hafa frá byrjun síðustu aldar lagt mikla áherslu á samfélag þar sem öllum eru tryggð sömu tækifæri án tillit til efnahags eða kynferðis.

Í samfélagi þar sem ríkir viðvarandi  óeining  um grundvallarstoðir samfélagsins,  er   mjög erfitt  að byggja upp  innviði   sem eru forsenda þess að hægt sé að  tryggja öllum  jöfn tækifæri.

Mikil og viðvarandi óeining og  skortur á framtíðarsýn um hvert skal halda  birtist með skýrum hætti á Alþingi Íslendinga. Í staðinn fyrir uppbyggingu samfélagsins eyða stjórnmálamenn mikilli orku og tíma í  að taka  til baka það sem fyrri ríkisstjórn hefur gert í stað þess að byggja ofan á fyrri ákvaðanir.

Þessi  árátta stjórnmálamanna verður til þess að okkur miðar hægt áfram og við Íslendingar erum að dragast aftur úr þeim þjóðum sem við viljum miða okkur við.

Átökin á íslenskum vinnumarkaði eru ekki eingöngu átök um krónur og aura,  krafan er  einnig um velferðarkerfi þar sem  almenningi er tryggð jöfn tækifæri til menntunar,   heilbrigðisþjónustu, umönnunar og   húsnæðis.

Almenningur vill pólitíska sátt í samfélaginu um grunnstoðir samfélagsins og þar sé viðvarandi uppbyggingastarf en ekki viðvarandi niðurrif eins og víða blasir við.

Til að  hægt sé að byggja upp traust milli almennings og stjórnvalda og skapa varanlegan frið á vinnumarkaði, verða stjórnmálamenn að taka upp ný vinnubrögð og sína í verki að þeir virði grundvallar gildi samfélagsins um að tryggja öllum jöfn tækifæri án tillit til efnahags.

Sáttin sem við viljum öll ná með  nýjum kjarasamningi snýst  um fleira en krónur og aura, átökin snúast um kröfuna um jöfn tækifæri fyrir alla.