Dagpeningar – erlendis

Dagpeningagreiðslur vegna ferða erlendis fylgja ákvörðun Ferðakostnaðarnefndar ríkisins hafi fyrirtæki ekki sérstakar reglur um greiðslu ferðakostnaðar (sbr. gr. 3.9.1 í Kjarasamningi).

Sjá nánar.