Kaupmáttur lántakenda til grundvallar

Miðstjórn Samiðnar samþykkti á fundi sínum nýverið ályktun þar sem stjórnvöld eru hvött til að mæta fjárhagserfiðleikum heimilanna út frá kaupmætti lántakenda þar sem um algjöran forsendubrest er að ræða sé miðað við þau kjör sem voru til grundvallar lántöku.

Ályktunin í heild:
Mikil verðbólga, fall krónunnar og lækkandi húsnæðisverð  hefur skapað algjöran forsendubrest  hjá  lántakendum  og leikið mörg heimili  mjög illa fjárhagslega. Nú er svo komið að fjöldi  íslenskra heimila eru mjög skuldsett og tæknilega gjaldþrota.   Ríkisstjórnin og bankarnir hafa  gripið til margvíslegra aðgerða til að mæta fjárhagserfiðleikum heimilanna en þær  hafa ekki skilað þeim árangri sem til var ætlast enda hefur verðbólgan verið mun meiri en gert var ráð fyrir og krónan veikst umfram það sem vænta mátti.
Allar forsendur sem lagðar voru til grundvallar við lántökur til húsnæðiskaupa og bílakaupa eru  brostnar  og því er mjög brýnt  að gripið verði til róttækra aðgerða til að forða fjölda heimila frá gjaldþroti og þeim félagslegu vandamálum sem því er samfara. Aðgerðirnar verða að taka mið af minnkandi kaupmætti heimilanna og skapa forsendur til að hægt sé að vinna sig út úr skuldunum án þess að fjölskyldur verði  settar í  fjárhagslega fjötra  til langrar framtíðar.   Tryggja  þarf að fólk  sem eru svo skuldsett að  það hefur engar fjárhagslegar forsendur til að standa undir greiðslubyrði  lánanna, hafi möguleika á að fara frá skuldunum án þess að  það verði dæmt sem óreiðufólk.  Einnig er mikilvægt að aðgerðirnar miði að því að koma í veg fyrir að á næstu misserum  fjölgi  þeim  sem lenda í greiðsluerfiðleikum.
Mikilvægt er að  eyða þeirri óbærilegu óvissu sem nú ríkir á fjölmörgum heimilum landsins vegna  mikilla  fjárhagslegra  erfiðleika.
Verði ekki fundin ásættanleg leið til þess að létta  af þeirri þungu  skuldabyrði sem hvílir á íslenskum heimilum mun engin sátt verða um endurreisn íslensks samfélags.