Slit á námssamningi og uppsagnarfrestur

Aðilar námssamnings geta sltið honum:

a. Ef nemi vanrækir nám sitt.
b. Ef nemi hefur að áliti læknis ekki heilsu til að stunda iðnina.
c. Ef meistari eða iðnfyrirtæki brýtur samningsskildur sínar.
d. Ef meistari eða iðnfyrirtæki verður gjaldþrota eða hættir að reka iðn sína af öðrum ástæðum.

Ef svo er ástatt sem greinir í stafaliðnum a og c en meistari eða nemi slíta ekki námssamningi getur umsjónaraðili vinnustaðanáms slitið samningi að undangenginni rannsókn.

Aðilum er heimilt að slíta námssamningi ef þeir koma sér saman um það.  Þegar námssamningi er slitið skal það jafnan tilkynnt umsjónaraðila vnnustaðanáms.  Uppsagnarfrestur samnings í slíkum tifellum skal alla jafna vera 1 mánuður.

Sé námssamningi slitið eftir að þriggja mánaða reynslutíma er liðinn skal umsjónaraðili vinnustaðanáms skrá ástæðu samningsslitanna.  Óski aðili einhiða riftunar námssamningsins þegar reynslutími er liðinn skal það gert skriflega og mótaðila gefinn kostur á að tjá sig um riftunarbeiðnina.  Uppsagnarfrestur samnings í slíkum tilfellum er alla jafna einn mánuður.

Ágreiningi sem rís vegna ákvörðunar eða úrskurðar umsjónaraðila vinnustaðanáms vegna samningsslita skal vísað til menntamálaráðherra.

Reglur um námstíma

Upphafsdagsetning námssamnings skal miðast við þann tíma sem nemi byrjaði í sérnámi bíliðna.  Meðallengd náms er 3 og hálft ár.

Hver önn í skóla skv. námskrá reiknast 4,5 mánuðir og hver önn í vinnustaðanámi sem 24 vinnuvikur.

Starf áður en námssamningur var gerður er ekki metið til styttingar námstíma.

Hafi nemi stundað nám hjá öðrum meistara í sömu iðngrein en slitið námssamningi við hann skal sá tími er hann vann hjá honum dragast frá fullum námstíma hjá hinum síðari.