Orlofsuppbótin 22.400 kr.

Starfsmaður sem hefur áunnið sér fullan orlofsrétt, með starfi hjá sama atvinnurekanda næstliðið orlofsár og er í starfi í síðustu viku apríl eða í fyrstu viku maí, skal við upphaf orlofstöku eða eigi síðar en 15.ágúst fá greidda orlofsuppbót kr. 22.400 miðað við fullt starf en hlutfallslega miðað við starfshlutfall og starfstíma.  Orlofsuppbót nema er kr. 16.800.  Fullt starf telst vera 45 unnar vikur eða meira fyrir utan orlof.

Sjá útreikning orlofsuppbótar.