Skattaleg skylda útlendinga sem starfa hér á landi

Í orðsendingu sem ríkisskattstjóri hefur nýverið sent frá sér kemur fram að skattaleg skylda útlendinga sem starfa hér á landi ýmist á vegum starfsmannaleiga, í gegnum þjónustusamninga eða verktakasamninga er ótvíræð sem og skattaleg ábyrgð launagreiðenda sem fá þá til starfa og greiða fyrir vinnu þeirra.  Ríkisskattstjóri vill benda á eftirfarandi meginreglur og sjónarmið í þessu sambandi:

1. Í þeim tilvikum sem menn starfa hér á landi og hafa af störfunum tekjur ber þeim að greiða af þeim skatt óháð því hver greiðir þeim tekjurnar nema því aðeins að heimaríki þeirra hafi tvísköttunarsamning við Ísland.

2. Taki menn laun hér á landi ber hinn raunverulegi launagreiðandi þeirra allar skyldur sem launagreiðandi varðandi staðgreiðslu opinberra gjalda og greiðslu tryggingagjalds sem og gerð launaframtals og launamiða.

3.  Séu hinir erlendu starfsmenn hér á vegum erlendra starfsmannaleiga hefur hinn innlendi leigutaki stöðu launagreiðanda í skattalegu tilliti.  Sama á við um s.k. þjónustusamninga og og verktakasamninnga ef um er að ræða leigu á vinnuafli.

Sjá nánar orðsendingu ríkisskattstjóra