Verkstjórn

11.1.     Fyrirmæli verkstjóra

11.1.1.           Verkstjórar skulu gefa starfsmönnum fyrirmæli sem eru þeim fullkomlega skýr og skiljanleg og ber starfsmönnum ekki skylda til að taka við fyrirmælum frá öðrum nema í undan­tekningartilfellum.

11.1.2.           Öll fyrirmæli skulu gefin í vinnutíma, nema annars gerist sérstök þörf.

11.2.     Túlkun

11.2.1.           Þeir vinnuveitendur sem ekki tala íslensku skulu sjá fyrir túlkun og skulu öll fyrirmæli vera á íslensku og skulu starfs­menn ekki þurfa að tala annað mál en íslensku. Í engu skulu starfsmenn gjalda þess komi upp misskilningur, sem er bein afleiðing af mismunandi tungumálum eða vandamálum við að gera sig skiljanlega.