Meðferð ágreiningsmála

22.1.              Landsvirkjun og verktökum ber að hafa samband við yfir­trúnaðarmann eða ASÍ sé hann ekki til staðar, ef þeir fá vitneskju um aðstæður sem haft gætu í för með sér vandamál eða ágreining. Á sama hátt skal yfirtrúnaðarmaður hafa sam­band við Landsvirkjun eða verktaka í slíkum tilfellum. Finnist ekki lausn skal stofna til fundar með samningsaðilum. Á þeim fundi skulu allar upplýsingar sem málið varða liggja fyrir.

22.2.              Fastanefnd

Við upphaf virkjunarframkvæmda skal sett á stofn fastanefnd. Nefndin skal skipuð einum fulltrúa frá hverju því landssambandi sem aðild á að samningi þessum og tveimur fulltrúum SA.

Hlutverk fastanefndar er að mæla fyrir um framkvæmd einstakra ákvæða eftir því sem nánar er kveðið á um í samningi þessum og að kveða upp úrskurði í ágreiningsmálum sem vísað hefur verið til nefndarinnar.

Fastanefnd getur kallað fulltrúa einstakra verktaka á sinn fund telji hún það nauðsynlegt.

Fastanefnd skal halda fundi þegar þurfa þykir.