Meðferð ágreiningsmála, sérsamninga og gildistími

17.1.     Meðferð ágreiningsmála

Deilum um kaup og kjör eða hliðstæðum ágreiningi starfsmanna og atvinnurekenda, sem upp kunna að koma á samnings­tímanum, skulu samningsaðilar reyna að leysa með beinum viðræðum.

17.2.     Lágmarkskjör

17.2.1.          
Samningar, sem gerðir eru milli einstakra sveina og atvinnu­rekenda og innihalda lakari kjör en samningur þessi, gilda ekki.

17.2.2.                      
Staðbundin sératriði einstakra félaga, gilda eftir því sem við á, þótt þau séu ekki tekin með í samning þennan.

17.3.     Um störf málmiðnaðarmanna

Samningur þessi nær m.a. til starfa málmiðnaðarmanna við framleiðslu, viðhald, breytingu og uppsetningu málm- og vél­búnaðar, þ.m.t. kæli- og frystikerfa ásamt þjónustu við þau og þann búnað sem þeim tengist.

17.4.     Gildistími

Kjarasamningur þessi gildir til 31. desember 2007 og fellur þá úr gildi án sérstakrar uppsagnar.

Reykjavík, 29. apríl 2004