Verkfæri og hlífðarfatnaður – verkfæralisti

7.1                 Verkfæri

7.1.1       Starfsmanni er ekki skylt að leggja sér til verkfæri og vinnutæki nema svo sé sér­staklega um samið.

7.1.2       Ef starfsmaður leggur til handverkfæri skv. meðfylgjandi listum og samkomulagi við vinnuveitenda, skal greiða sérstakt verkfæragjald sem hér segir:

         Hjá byggingarmönnum                   kr. 26,91

         Hjá skipasmiðum                            kr. 22,94

         Hjá netagerðamönnum                   kr.   7,17

         Hjá blikksmiðum                             kr. 70,41

                  

         Skrá yfir handverkfæri húsasmiða:

         Nr.               1.         1          stk.      langhefill

                            2.         1                     stutthefill

                            3.         1                     falshefill

                            4.         1                     bogasög

                            5.         1                     þverskurðarsög

                            6.         1                     bakkasög

                              7          1                      fjölskeri                                  

                              8          12                    tréborar

                              9.         1          sett      sporjárn

                            10.       3          stk.      lóðbretti

                            11.       1                     hamrar (klauf, pinna og slag )

                            12.       2                     vinklar (stór og lítill )

                            13.       2                     kíttispaðar

                            14.       1                     kíttisprauta

                            15.       4                     tangir (naglbítur, flatkjafta,

                             16        1                      3 m málband )

                            17.       8                     þvingur ( frá 10-25 cm )

                            18.       1                     járnsög

                            19.       1                     kúbein

                             20        1                     sniðmát

                            21.       4                     þjalir

                            22.                              skrúfjárn

                            23.                              járnborar frá 1 mm – 8 mm )

                            24.                              dúkknálar og úrsnarari

                            25.                              siklingar (beinn og boginn)

                            26.                              skrúflyklar

                            27.                              tommustokkur

                            28.                              blýantur

                            29.                              svunta

                             30                                síll

                             31                                raspur

Skrá yfir handverkfæri, sem sveinar í múrsmíði eiga að leggja sér til samkvæmt samkomulagi.

         Nr.               1          6          stk.      pússningabretti

                            2          6                     múrskeiðar

                            3          3                     glattbretti

                            4          3                     réttskeiðar

                            5          1                     lóðbretti

                            6          1                     kalkkústur

                            7          1                     stálbretti

                            8          2                     fíltbretti

                            9          1                     múrhamar

                            10        1                     meitill

                            11        2                     hamrar

                            12        1                     sög

                            13        2                     vinklar

                            14        1                     tommustokkur

                            15        1                     naglbítur

                            16        1                     fata

                            17        1                     gúmmíspaði

                            18        1                     flísaskeri

                            19        1                     flísatöng

                            20        1                     fúguskeið

                            21        1                     rifsteinn

                            22        1                     klíputöng

                            23        1                     afréttingasnúra

                            24        1                     hjólbörur

Skrá yfir verkfæri skipasmiða

Sög                                       2 raspar                                    3 skiptil.

Sög/harðstál                          sporjárnskjullur 2 stk.                 3 kíttis-

2 bakkasagir                          2 borar með útsnarara               spaðar

stingsög                                í sveif,                                       skaröxi

járnsög                                  3 meitlar                                   handöxi

spónsög                                5 þjalir                                      skífmál

2 langheflar                           naglbítur                                    kíttis-

2 heflar                                 flatkjafta                                   sprauta

fallshefill                               bittöng                                      2 kúbein

dúkhefill                                krafttöng                                   1 sett úrrek

2 bjúghnífar                           saumklippur                               dúkahnífur

2 sporjárnsett                        rörtöng                                      sirkill

7 skrúfjárn, misstór                3 vinklar, misstórir                     lóðbretti

2 húlljárn                               klaufhamar                                útsnarari í

2 skralljárn                            slaghamar                                 sveif 2 stk.

4 skrúfjárn í sveif                   pinnahamar                               borsveif

borasett í sveif                       munnahamar                             bortrilla

járnborasett                           2 kúluhamrar                             málband 2m

2 sílar                                   sniðmát                                     tommustokkur

2 sköfur                                rismát                                       tréblýantur

2 dúkknálar                           2 sikklingar                                járnsagar-

                                                                                            blað.

Skrá yfir verkfæri netagerðarmanna:

Hnífar tvær stærðir, stál, brýni, járnsög, úrklippur, 2 melspírur, 2 vírmelspírur, hamar, úrrek, 65 netanálar af ýmsum gerðum.

HANDVERKFÆRI SEM BLIKKSMIÐIR NOTA VIÐ STÖRF SÍN OG ER SKYLT AÐ HAFA TIL TAKS.

101. BORVÉL.                                                 102. BLIKKSKÆRI HÆGRI.

103. BLIKKSKÆRI VINSTRI.                         104. KRUMMASKÆRI HÆGRI

105. KRUMMASKÆRI VINSTRI.                   106. KLAUFHAMAR

107. VINKILL.                                                 108. SIRKILL 35sm.

109. SIRKILL 25sm.                                         110. SIRKILL 20sm.

111. HAMAR 500gr.                                         112. HAMAR 300gr.

113. HAMAR 200gr.                                         114. SKRÚFJÁRN nr.6

115. SKRÚFJÁRN nr.4                                     116. SKRÚFJÁRN nr.3

117. SKRÚFJÁRN nr.4kubb                              118. SKRÚFJÁRN nr.6stjörnu

119. SKRÚFJÁRN nr.3stjörnu                           120. SKRÚFJÁRN nr.4stjörnu-kubb

121. ÞJÖL flöt                                                   122. ÞJÖL hálfrún

123. ÞJÖL rún                                                   124. MEITILL

125. KJÖRNARI                                               126. SJÁLFHELDA stór

127. SJÁLFHELDA lítil                                     128. SJÁLFHELDA breiðkjafta

129. SJÁLFHELDA klótöng                               130. SJÁLFHELDA smá

131. NAGLBÍTUR                                            132. FLATKJAFTA

133. NIPPILTÖNG                                           134. KRUMPUTÖNG

135. VIÐHALD                                                136. DRAGHNOÐSTÖNG

137. HANDLOKKUR                                      138. JÁRNSAGABOGI

139. SAGABLAÐAHALDARI                         140. SNIÐMÁT

141. RISS                                                          142. PLASTKJULLA

143. STJÖRNULYKLASETT 8-19mm              144. TOPPLYKLASETT 8-19mm

145. SKIPTILYKILL 8″                                    146. SKIPTILYKILL 5″

147  HORNMÁT                                              148. MÁLBAND 3-5 m

149. SEXKANTSETT                                       150. RENNIMÁT

151. HALLAMÁL                                            152. SKRÚFJÁRNSTOPPAR

153. TÚSSPENNI                                             154. MÁLSTOKKUR

155. FRAMLENGINGARSNÚRA 15-20 m       156. KÚLUPENNI

157. KÍTTISGRIND                                        158. HLEÐSLUBORVÉL

159. VERKFÆRAKISTA                                160. AUKARAFHL.

7.1.3       Séð skal um að áhöld og útbúnaður allur sé í góðu lagi svo ekki stafi af slysahætta eða öryggi starfsmanns sé á annan hátt sett í hættu.

7.2          Hlífðarfatnaður við almenn og sérhæfð störf verkamanna

7.2.1       Starfsmanni skal lagður til  hlífðarfatnaður honum að kostnaðarlausu  eftir því sem greint er nánar í þessum kafla.

7.2.2       Fatnaðurinn er eign Reykjavíkurborgar og skal hann merktur sem slíkur.

7.2.3       Hann skal almennt geymdur á vinnustað. Við nýja úthlutun skal seinasta fatnaði skilað, svo og þegar ráðningu lýkur.

7.2.4       Forðast skal notkun hlífðarfatnaðar úr eldfimum gerviefnum.

7.2.5       Tegund hlífðarfatnaðar ákvarðast með tilliti til starfs.

7.2.6       Starfsmanni skal lagður til samfestingur eða tvískiptur vinnu­fatnaður eftir því sem þörf krefur vegna starfans.

7.2.7       Starfsmaður í útivinnu skal fá regngalla eftir þörfum.

7.2.8       Við útivinnu að vetrarlagi skal starfsmaður fá sérstakan hlífðarfatnað.

7.2.9       Þegar starfsmaður verður að bera öryggishjálm í kulda eða við sambærilegar aðstæður, skal einnig leggja honum til hjálmhettu.

7.2.10  Þar sem öryggisaðstæður krefjast, skal hlífðarfatnaður starfsmanns vera í sterkum lit t.d. gulum eða rauðgulum og með endurskinsmerkjum þar sem slíkt á við.

7.2.11  Í óþrifatilvikum þar sem verkefni eða vinnustaður er t.d. mengaður sóti, lýsi, tjöru eða olíu og orsakar óvenjulega óhreinkun eða slit vinnufatnaðar svo sem þegar unnið er við óþrifalega vinnu t.d. með rykbindiefni, við ryðhreinsun og málningu, klæðningu vega eða tjöruvinnu, skal starfsmaður fá sérstakan hlífðarfatnað svo sem þörf krefur, þ.m.t. vinnuvettlingar og gúmmíhanskar.

7.2.12  Hlífðarhanska (skinnhanska) og hlífðarsvuntu skal starfsmaður fá við rafsuðu og önnur grófgerð störf.

7.2.13  Þegar starfsmaður vinnur við þvott með sýrum eða þynni svo og þegar unnið er með uppleysi, skal honum lögð til svunta og hlífðarhanskar (gúmmíhanskar), að öðru leyti vísast til reglna um notkun persónuhlífa nr. 497/1994.

7.3          Sérstakur fatnaður

7.3.1       Forstöðumaður stofnunar getur óskað þess að starfsmaður beri sérstakan fatnað við vinnu sína enda leggi stofnun hann til. Slík fyrirmæli skulu staðfest af forstöðu­manninum

7.4         Hreinsun og viðgerðir á fatnaði

7.4.1       Starfsmaður skal ávallt vera snyrtilegur til fara og klæðast óskemmdum fatnaði til að minnka slysahættu á vinnustað. Hreinsun, þvottur og viðgerðir á fatnaði í eigu stofn­unar skal látið í té eftir þörfum og á kostnað stofnunarinnar. Starfsmaður skal fara vel og samviskusamlega með fatnað sem honum er úthlutað.

7.5           Fatapeningar

7.5.1       Heimilt er að greiða starfsmanni í íhlaupavinnu fatapeninga kr. 14,26 á unna stund. Kemur sú greiðsla í stað úthlutunar almenns hlífðarfatnaðar.