Launataxtar ríkið (1. janúar 2005)

 

  1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep 5. þrep 6. þrep
A01   116.660       120.186       123.818       125.675       127.560       129.474    
A02   120.186       123.818       127.560       129.474       131.417       133.388    
A03   123.818       127.560       131.417       133.388       135.389       137.421    
A04   127.560       131.417       135.389       137.421       139.482       141.574    
A05   131.417       135.389       139.482       141.574       143.697       145.853    
A06   135.389       139.482       143.697       145.853       148.041       150.262    
A07   139.482       143.697       148.041       150.262       152.515       154.803    
A08   143.697       148.041       152.515       154.803       157.124       159.481    
A09   148.041       152.515       157.124       159.481       161.874       164.301    
A10   152.515       157.124       161.874       164.301       166.766       169.268    
A11   157.124       161.874       166.766       169.268       171.807       174.384    
A12   161.874       166.766       171.807       174.384       177.000       179.656    
A13   166.766       171.807       177.000       179.656       182.350       185.086    
A14   171.807       177.000       182.350       185.086       187.862       190.680    
A15   177.000       182.350       187.862       190.680       193.540       196.444    
A16   182.350       187.862       193.540       196.444       199.390       202.382    
A17   187.862       193.540       199.390       202.382       205.417       208.499    
A18   193.540       199.390       205.417       208.499       211.626       214.800    
B01   135.389       137.421       139.482       141.574       143.697                     
B02   139.482       141.574       143.697       145.853       148.041                     
B03   143.697       145.853       148.041       150.262       152.515                     
B04   148.041       150.262       152.515       154.803       157.124                     
B05   152.515       154.803       157.124       159.481       161.874                     
B06   157.124       159.481       161.874       164.301       166.766                     
B07   161.874       164.301       166.766       169.268       171.807                     
B08   166.766       169.268       171.807       174.384       177.000                     
B09   171.807       174.384       177.000       179.656       182.350                     
B10   177.000       179.656       182.350       185.086       187.862                     
B11   182.350       185.086       187.862       190.680       193.540                     
B12   187.862       190.680       193.540       196.444       199.390                     
B13   193.540       196.444       199.390       202.382       205.417                     
B14   199.390       202.382       205.417       208.499       211.626                     
B15   205.417       208.499       211.626       214.800       218.022                     
B16   211.626       214.800       218.022       221.292       224.612                     
B17   218.022       221.292       224.612       227.981       231.401                     
B18   224.612       227.981       231.401       234.872       238.395                     
B19   231.401       234.872       238.395       241.971       245.600                     
C01   161.874       164.301       166.766                                                       
C02   169.268       171.807       174.384                                                       
C03   177.000       179.656       182.350                                                       
C04   185.086       187.862       190.680                                                       
C05   193.540       196.444       199.390                                                       
C06   202.382       205.417       208.499                                                       
C07   211.626       214.800       218.022                                                       
C08   221.292       224.612       227.981                                                       
C09   231.401       234.872       238.395                                                       
C10   241.971       245.600       249.285                                                       
C11   253.024       256.819       260.671                                                       
C12   264.581       268.550       272.578                                                       
C13   276.667       280.817       285.030                                                       
C14   289.305       293.645       298.049                                                       
C15   302.520       307.058       311.665