Fréttir

Keyrum þetta í gang

Við áramót er oft á tíðum horft um öxl yfir árið sem er að líða en ekki síður fram á veginn. Ljóst er að árið 2020 verður okkur öllum minnistætt og nú þegar byrjað er að bólusetja heimsbyggðina eru bjartari tímar framundan. Ríkisstjórnin fékk stórt verkefni í fangið þegar Covid-19 veiran byrjaði að herja á landsmenn og var gripið til margvíslegra aðgerða. Margar hverjar voru vel heppnaðar, svo sem hlutabótaleiðin og lenging tekjutengdra atvinnuleysisbóta. Ennfremur ber að fagna því að ákveðið var að hækka endurgreiðsluhlutfall vegna vinnu við íbúðarhúsnæði fram til ársloka 2021, og víkka út þá heimild þannig að hún taki m.a. einnig til húsnæðis í eigu sveitarfélaga og bílaviðgerða.
Það er þó ljóst að fjárfestingarátak sem ríkisstjórnin boðaði hefur ekki komið að fullu fram og er mikilvægt að meiri slagkraftur verði settur í þær framkvæmdir á komandi ári. Að sama skapi skiptir miklu máli að sveitarfélögin nýti sér þau tækifæri sem umrædd endurgreiðsla á virðisaukaskatti hefur í för með sér. Til lengri tíma litið felast tækifæri að horfa til nýsköpunar og hvernig nýta megi hana til frekari virðisauka fyrir íslenskt samfélag. Næstu misserin skiptir þó öllu máli að gefa í, hvað varðar framkvæmdir hjá hinu opinbera, hvort sem það er ríkissvaldið eða sveitarfélög. Það er til hagsbóta fyrir okkur öll að fá aukna innspýtingu í íslenskt atvinnulíf sem fyrst á nýju ári. Stöndum saman að því að gera árið 2021 að ári framkvæmda og uppbyggingar.

Iðnfélögin styrkja Rauða krossinn

Iðnfélögin í Húsi Fagfélaganna veittu innanlandsstarfi Rauða kross Íslands fjárstuðning fyrir jólin en með því vilja Byggiðn, FIT, RSÍ, MATVÍS og Samiðn veita þeim stuðning fyrir jólahátíðina sem höllum fæti standa í samfélaginu.  Aðstoðin felst í fjárstyrkjum, matarúthlutunum og fatakortum eftir því sem við á.

Iðnfélögin sem standa að Húsi Fagfélaganna eru nú að ljúka sínu fyrsta starfsári í sameiginlegu húsnæði og með sameiginlega þjónustuskrifstofu. Markmiðið með nánara samstarfinu er að efla starf félaganna og auka vægi þeirra til hagsbóta fyrir félagsmenn sína og iðngreinarnar í landinu.

Við óskum Rauða krossinum velfarnaðar og landsmönnum öllum gleðilegra jóla.

Ályktanir miðstjórnar um skýrslu OECD og opinberar framkvæmdir

Miðstjórn Samiðnar harmar að ekki var haft samráð við félög iðnaðarmanna við gerð skýrslu OECD sem m.a. fjallar um iðnlöggjöfina þó augljóst sé að iðnaðarmenn hafi beinna hagsmuna að gæta. 
Miðstjórn hvetur einnig stjórnvöld til að standa við gefin fyrirheit um aukið fjármagn í opinberar framkvæmdir vegna efnahagssamdráttar sökum Covid.

Ályktun um iðnlöggjöfina  -  Ályktun um opinberar framkvæmdir

Halldór Grönvold - minningarorð

Halldór Grönvold, aðstoðarframkvæmdastjóri ASÍ, lést á Landspítalanum þann 18. nóvember sl. eftir stutt veikindi, 66 ára að aldri. Halldór helgaði verkalýðshreyfingunni starfsævi sína en hann hafði gríðarleg áhrif á þróun margra mikilvægra mála enda brann hann alla tíð fyrir réttindum launafólks. Halldór nam vinnumarkaðsfræði við University of Warwick á Englandi. Eftir heimkomuna starfaði hann hjá Iðju, félagi verksmiðjufólks í Reykjavík, en frá árinu 1993 á skrifstofu Alþýðusambands Íslands þar sem hann var lengst af aðstoðarframkvæmdastjóri auk þess að leiða deild félags- og vinnumarkaðsmála hjá sambandinu. Þá var Halldór um langt árabil stundakennari við Háskóla Íslands þar sem hann kenndi vinnumarkaðsfræði.
Hann sat í stjórn Vinnumálastofnunar frá 1996 og beitti sér mjög í fræðslumálum innan verkalýðshreyfingarinnar og þá einkum starfsmenntamálum. Hann tók þátt í samningum á Evrópuvísu um fjölskylduvænni vinnustaði og breytingu á vinnutímatilskipuninni. Hann barðist fyrir breytingum á fæðingarorlofslöggjöfinni sem náðust árið 2000, þar á meðal rétti feðra til töku fæðingarorlofs. Á síðustu árum hefur Halldór sérstaklega beitt sér fyrir aðgerðum til að uppræta brotastarfsemi á vinnumarkaði. Ber þar helst að nefna baráttuna gegn undirboðum á vinnumarkaði, svartri atvinnustarfsemi, kennitöluflakki auk þess sem Halldóri var mjög í mun að koma á keðjuábyrgð í stærri verkefnum. Öflugra vinnustaðaeftirlit á vegum verkalýðshreyfingarinnar var einnig eitt af því sem Halldór brann fyrir.
Það má fullyrða að fáir hafi haft eins mikil áhrif á mótun íslenska vinnumarkaðsmódelsins og Halldór Grönvold. Hann var einlægur verkalýðssinni með yfirburða þekkingu á vinnumarkaðsmálum. Óhætt er að segja að stórt skarð sé höggvið í raðir verkalýðshreyfingarinnar, við fráfall Halldórs.
Eftirlifandi eiginkona Halldórs Grönvold er Greta Baldursdóttir fyrrverandi hæstaréttardómari. Þau eignuðust tvö börn, Evu og Arnar, og eru barnabörn þeirra nú þrjú.
Starfsfólk Samiðnar vottar þeim sína innilegustu samúð.

Kapp er best með forsjá

Nýverið gaf Efnahags- og framfarastofnunin (OECD) út skýrslu sem unnin var að beiðni atvinnu- og nýsköpunarráðherra sem hefur fengið töluverða athygli. Um er að ræða yfirgripsmikla skýrslu sem felur í sér margvíslegar tillögur, en markmið skýrslunnar var að gera úttekt á samkeppnismati á regluverki íslensks byggingariðnaðar og íslenskri ferðaþjónustu. Þar komu fram margvíslegar áhugaverðar tillögur sem vert er að fara betur yfir og fela m.a. í sér að einfalda ferlið við veitingu byggingaleyfa og endurskoða ferli og reglur sem gilda um úthlutun lóða til að skýra ferlið og auka framboð lóða í samræmi við eftirspurn.
Í umræddri skýrslu var þó einnig vikið að löggiltum starfsgreinum og þar voru lagðar til nokkrar breytingar. Þar var m.a. tekið fram að yfirgripsmikil lögverndun geti haft í för með sér hærra verð til neytenda, lægri framleiðni og færri störf. Þrátt fyrir að hér séu almennar vangaveltur um hvaða afleiðingar lögvernduna starfsgreina hefur í för með sér, var ekki vikið að því hvort gæði vöru og þjónustu yrðu lakari, hvort að öryggi neytenda yrði stefnt í hættu og hver yrðu áhrifin á kjör þeirra sem eru faglærðir iðnaðarmenn? Staðan er því sú að á sama tíma og mennta- og menningarmálaráðherra er að hvetja til aukins iðn- og verknáms, þá er atvinnu- og nýsköpunarráðherra, að kynna skýrslu sem inniheldur tillögur sem fela í sér verulega gjaldfellingu á iðn- og verknámi.
Nú sem aldrei fyrr skiptir öllu máli að við séum samstíga fram á veginn og grípum þau tækifæri sem aukin áhersla á iðnám hefur á íslenska velferð. Leið okkar að aukinni hagsæld snýr að því að nýta okkur þann kraft sem býr í íslensku samfélagi og leysa úr læðingi þá færni sem býr í höndum okkar.

Desemberuppbótin 2020

Desemberuppbótin á almennum markaði, að meðtöldu orlofi, er kr. 94.000 og skal greiðast í síðasta lagi 15. desember miðað við starfshlutfall og starfstíma.

Starfsmenn sem verið hafa samfellt í starfi hjá atvinnurekanda í 12 vikur á síðustu 12 mánuðum eða eru í starfi 1.desember eiga rétt á desemberuppbót. Starfsmenn í ákvæðisvinnu fá greidda desemberuppbót líkt og aðrir.

Sá tími sem starfsmaður er í fæðingarorlofi telst sem starfstími við útreikning desemberuppbótar.

Iðnnemar í fullu starfi hjá fyrirtæki á námstíma fá fulla desemberuppbót.

Fullt starf telst vera 45 unnar vikur eða meira fyrir utan orlof.

> Ríkissjóður kr. 94.000,-
> Reykjavíkurborg kr. 102.100,-
> Faxaflóahafnir kr. 108.600,-
> Strætó kr. 102.100,-
> Orkuveitan kr. 108.600,-
> Samband íslenskra sveitafélaga kr. 118.750,-
> Landsvirkjun kr. 135.373,-
> Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma kr. 103.100,-

>>  Sjá reiknivél fyrir útreikning desember- og orlofsuppbótar