Fréttir

Nýr kjarasamningur

Í nótt undirritaði iðnaðarmannasamfélagið nýjan kjarasamning sem gildir til nóvember 2022.
Megin áherslur iðnaarmanna í þessum samningum voru að tryggja þann árangur sem við höfum verið að ná á síðustu árum og tryggja forsendur fyrir áframhaldandi kaupmætti á samningstímanum, uppfæra kauptaxtakerfið og stytta vinnuvikuna.

Varðandi almennar hækkanir tekur samningurinn mið af þeim samningum sem gerðir voru 3. apríl s.l. Áherslan er á að lyfta þeim sem eru með lág laun en með nýju launakerfi í gegnum fyrirtækjasamninga á seinnihluta samningstímans, verði horft til heildarinnar.
Samningurinn gildir frá 1. apríl og eiga því allir að fá við næstu útborgun ef samningarnir verða samþykktir 17.000 kr. fyrir apríl, 17.000 kr. fyrir maí og 26. 000 kr. eingreiðslu. Orlofsuppbótin hækkar um 2000 kr. og verður 50.000. kr. Ef einstaklingur hefur fengið orlofsuppbót greidda kr. 48.000 eins og hún var 2018 eiga þeir að fá greiddar til viðbótar 2000 kr. og verður viðbótin 62.000 kr. en hjá þeim sem ekki hafa fengið greidda orlofsuppbót kr. 110.000 kr. um næstu mánaðarmót.

Varðandi kauptaxtakerfið þá náðist samkomulag um að stokka það upp og færa og skera neðstu taxtana af og í framtíðinni verði launaákvarðanir meira út í fyrirtækjunum í gegnum nýtt launakerfi. Við bindum miklar vonir við innleiðingu nýs launakerfis og að það geti skilað góðum árangri þegar frammi sækir. Ef vel til tekst ætti það að skila sér til allra bæði í stórum og minni fyrirtækjum en það ræðst að miklu leyti á því hvernig stéttarfélögin fylgja málinu eftir.

Á næstu mánuðum verður lögð vinna í að útfæra launakerfið en í kjarasamningum eru lagðar megin línurnar sem eftir er að útfæra betur. Í framhaldinu verður launakerfið kynnt ekki síst fyrir trúnaðarmönnum á vinnustöðum og þegar kemur fram á næsta ár hefst innleiðingin á vinnustöðum.

Kjarasamningurinn tryggir að stigin verða áþreifanleg skref í styttingu vinnuvikunnar. Í fyrsta lagi verður tekinn upp virkur vinnutími sem þýðir að virkur vinnutími verður 37 vinnustundir á viku frá 1. apríl 2020 sem hækkar tímavinnu einingu í dagvinnu um 8,33% en heildarlaun verða óbreytt miðað við 40 vinnustundir. Frá sama tíma verður breyting á yfirvinnu og verður hún tvískipt. Yfirvinna eitt, sem er fyrir 16 yfirvinnustundir á fjögra vikna launatímabili, og yfirvinna tvö, sem greiðist fyrir vinnutíma umfram 41 virka klst. á viku að meðaltali á launatímabili /mánuði. Yfirvinna tvö er einnig greidd fyrir vinnu á nóttu á tímabilinu frá kl. 00.00-06.00.

Fyrsta janúar 2021 er gert ráð fyrir að stigið verði skref tvö en þá opnast möguleiki á að semja um styttingu vinnuvikunnar í 36 vinnustundir. Takist ekki að útfæra vinnutímastyttingu í fyrirtækjasamningum styttist vinnuvikan 1. Janúar 2022 í 36 stundir og 15 mínútur.

Margt fleira er í samningnum s.s. breyting á flutningi orlofsréttar og bakvaktarkafla.
Samningurinn verður kynntur betur á næstu dögum en gert er ráð fyrir að atkvæðagreiðslu verði lokið fyrir 22. maí n.k.

>> Sjá samning SA
>> Sjá samning SA vegna meistara
>> Sjá samning FIT og SA vegna snyrtifræðinga

Reynt til þrautar

Staðan í kjaraviðræðum er á afar viðkvæmu stigi í dag, samninganefnd samflots iðnaðarmanna hefur setið á fundum með Samtökum atvinnulífsins síðustu daga. Eðli máls samkvæmt er ekki hægt að upplýsa um efnisatriði en viðræður hafa þokast áfram í rétta átt og er verið að vinna með ýmsa texta eins og staðan er núna. Samningsaðilar eru að reyna til þrautar að ná samningum sem samninganefndir geta talið verið ásættanlega fyrir iðnaðarmenn.

1. maí - Opið hús Stórhöfða 31

Iðnfélögin Stórhöfða 31, Byggiðn, Samiðn, Félag iðn- og tæknigreina, GRAFÍA, MATVÍS og Rafiðnaðarsambandið bjóða í opið hús, að lokinni kröfugöngu og útifundi í Reykjavík, á Stórhöfða 31. Við hvetjum félagsmenn til að mæta í kröfugönguna og koma til okkar, skoða aðstöðuna og þiggja veitingar.

Safnast verður saman í kröfugöngu kl. 13:00 við Hlemm.

Kröfuganga hefst kl. 13:30

Allir velkomnir á Stórhöfða 31 að kröfugöngu lokinni til að skoða endurbætt húsnæði sem nú hýsir iðnaðarmannafélögin.

>> Sjá nánar.

Ræðst á næstu sólarhringum

Síðustu daga hefur verið unnið að því að ljúka kjarasamningum og er nú svo komið að það ræðst á næstu sólarhringum hvort samningar takast eða ekki. Iðnfélögin hafa lagt á það áherslu að fyrir 29. apríl liggi fyrir hvort samningar takist, að öðrum kosti verði aðgerðarplanið sett í gang og farið í atkvæðagreiðslu um aðgerðir.
Helgin verður undir og hver mínúta nýtt til að ljúka samningum en á þessari stundu liggur ekkert fyrir um hvort það takist.

Ef unnið er um páskana

Ef unnið er á frídögum nú um páskahelgina þá bætast við helgidaga- og stórhátíðarálag:

Skírdagur: dagvinna + dagvinna með 80% álagi.
Föstudagurinn langi: dagvinna + dagvinna með 138,3% álagi.
Páskadagur: dagvinna með 138,3 % álagi.
Annar í páskum: dagvinna + dagvinna með 80% álagi.
Sumardagurinn fyrsti: dagvinna + dagvinna með 80% álagi.

Senn líður að ögurstund

Síðastliðinn mánudag var haldinn sameiginlegur fundur samninganefnda iðnaðarmannafélaganna í nýju sameiginlegu húsnæði félaganna að Stórhöfða 31.
Á fundinn mættu tæplega 100 manns, bæði hér frá höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni í gegnum fjarfund. Á fundinum gerði Kristján Þórður talsmaður iðnaðarmannafélaganna grein fyrir stöðunni í viðræðum við SA.
Í hans máli kom fram að viðræður hefðu þokast áfram en töluvert vanti upp á að hægt sé að segja að það séu komnar forsendur til að ganga frá samningum. Hann lagði áherslu á að tíminn sem við hefðum til að ganga frá nýjum kjarasamningum styttist hratt. Tíminn sem við hefðum til að ljúka samningum væri fram að næstu mánaðarmótum. Hann sagðist skynja stöðuna þannig að baklandið gæfi samninganefndinni tækifæri á að koma með nýjan samning fyrir næstu mánaðarmót ella yrði knúið á um samning með auknum þrýstingi.

Samninganefndin hitti fulltrúa SA í morgun þar sem rætt var um útfærslu á styttingu vinnuvikunnar sem er ein af aðalkröfum iðnaðarmanna.

Einnig var farið yfir vinnulagið eftir páska en samkomulag er um að tekin verði vinnulota frá þriðjudegi til sunnudags í vikunni eftir páska.
Samninganefnd iðnaðarmanna lagði áherslu á að þessir dagar yrðu vel nýttir því gengið hafi á þolinmæðina og krafan um sýnilegan árangur væri orðin þung í baklandinu.

Nú stendur yfir atkvæðagreiðsla um nýgerða kjarasamninga og vonandi fá þeir góðar undirtektir hjá þeim sem þeir taka til.
Mikilvægt er að hafa í huga að þeir samningar sem gerðir hafa verið eru til að mæta þörfum þeirra hópa sem þeir taka til og geta því ekki verið óumbreytanlegir gagnvart öðrum. Verði það krafan er hætt við að viðvera þeirra sem eftir eru að semja geti orðið löng hjá sáttasemjara.

Hinsvegar má öllum vera ljóst að nýgerðir kjarasamningar eru ákveðinn rammi sem aðrir munu horfa til. Jafnframt er nauðsynlegt að skapa svigrúm til að útfæra aðra kjarasamninga innan þess ramma þannig að þeir taki til þarfa þeirra sem eiga eftir að vinna eftir þeim.

Við sendum öllum okkar félagsmönnum óskir um góða páskahelgi um leið hvetjum við alla til að fara að íhuga með hvað hætti hægt er að knýja á um nýja kjarasamninga ef okkur tekst ekki að ljúka samningagerðinni í vikunni efir páska.