Fréttir

Miðstjórn ályktar um eflingu vinnustaðaeftirlits, keðjuábyrgð og greiðsluþátttöku sjúklinga

Miðstjórn Samiðnar samþykkti þrjá ályktanir á fundi sínum 3. apríl sl. er lúta í fyrsta lagi að eflingu vinnustaðaeftirlits þar sem fjármálaráðherra er hvattur til að tryggja RSK fjármuni til áframhaldandi þátttöku í árangursríku vinnustaðaeftirliti með stéttarfélögunum.  
Í öðru lagi er ályktun þar sem fagnað er framkomnum hugmyndum um keðjuábyrgð gagnvart erlendum fyrirtækjum sem senda erlenda starfsmenn tímabundið til starfa hér á landi og jafnframt hvatt til þess að hún nái einnig til  íslenskra undirverktaka og starfsmanna þeirra.  Miðstjórnin skorar á félags- og jafnréttisráðherra að tryggja að frumvarp í þessa veru fái framgang á yfirstandandi þingi.  
Í þriðja lagi samþykkti miðstjórn ályktun þar sem skorað er á heilbrigðisráðherra að standa við fyrirheit um 50.000 kr. kostnaðarþak á greiðsluþátttöku sjúklinga og því jafnframt hafnað að sjúklingar sem sjaldan þurfa að sækja þjónustu í heilbrigðiskerfið fjármagni þessar breytingar.

> Sjá ályktun um eflingu vinnustaðaeftirlits
> Sjá ályktun um keðjuábyrgð
> Sjá ályktun um þak á greiðsluþátttöku sjúklinga

Eini kvenmaðurinn á vinnustaðnum...

Í tilefni af alþjóðlegum baráttudegi kvenna 8.mars var haldinn hádegisfundur "Öll störf eru kvennastörf" til þess meðal annars að vekja athygli á þeim fjölbreyttu tækifærum sem bjóðast í iðn-, tækni- og verkgreinum. 

Meðal þeirra sem erindi héldu var Eva Björk Sigurjónsdóttir, húsa- og húsgagnasmiður og félagi í Byggiðn, en hún situr í stjórn Félags fagkvenna sem hefur það að markmiði að breyta staðalímynd iðnaðarmanna, en sem dæmi eru konur einungis 1% af félagsmönnum Byggiðnar.

Hér má sjá viðtal RÚV við Evu Björk.

Við getum verið stolt af okkar lífeyrissjóðakerfi

Í gær kynntu Landssamtök lífeyrissjóða samantekt sem byggir á gögnum frá OECD og öðrum opinberum aðilum um lífeyriskerfi Íslands, Svíþjóðar, Bretlands, Hollands og Danmerkur. Ástæðan þess að lífeyriskerfi þessara landa voru valin er að þau þykja skara fram úr og til þeirra er horft þegar gæði lífeyriskerfa eru metin. Í stuttu máli má segja að íslenska lífeyriskerfið stenst ágætlega þennan samanburð en sker sig úr í nokkrum atriðum.
Þegar talað er um íslenska lífeyriskerfið er átt við almannatryggingar og lífeyrissjóðina og þau lífeyrisréttindi sem einstaklingar fá í þessum tveimur kerfum.
Það sem einkennir íslenska lífeyriskerfið eru miklar tekjutengingar sem eru mun meiri á Íslandi en þekkist í samanburðarlöndunum, mikil atvinnuþátttaka lífeyrisþega og almennt fara Íslendingar mun síðar á lífeyri og lífeyrisþegar eru þar af leiðandi mun styttri tíma á lífeyri og getur það munað allt að fjórum árgöngum.
Þessi mikla sérstaða ætti að skapa forsendur fyrir því að lífeyrir væri mun hærri á Íslandi en í samanburðarlöndunum ef horft er til þess sparnaðar sem fellur til vegna seintöku lífeyris og þess að íslenskir lífeyrisþegar eru mun styttra á lífeyri.
Einnig sker Ísland sig úr hvað íslenska ríkið ver litlum fjármunum til lífeyrismála
Ef horft er til útgjalda íslenska ríkisins sem hlutfall af vergri landsframleiðslu er Ísland að verja 2% Svíþjóð 7% og Danmörk 8% svo eitthvað sé nefnt.
Eitt af því sem horft er til er hvernig kerfið ver fólk fyrir fátækt og í þeim samanburði kemur íslenska kerfið ágætlega út í samanburði við hin löndin.
Hins vegar er mikilvægt að hafa í huga að þessi samanburður tekur fyrst og fremst til þess hvaða réttindi einstaklings myndu vera ef hann hefði byrjað að greiða í lífeyrissjóð árið 2014 og það framreiknað miðað við 40 ára inngreiðslu.
Þrátt fyrir að íslenska lífeyriskerfið komi vel út í þessum samanburði segir það ekki til um hvort einhverjir hópar sem eru að taka lífeyri í dag eða fara á lífeyri á næstu árum, hafi góða afkomu. Það er vitað að hópur lífeyrisþega býr við erfið kjör og það má lítið útaf bera svo illa fari.
En við getum hins vegar dregið þá ályktun af þessum samanburði að lífeyrissjóðakerfið sem við höfum verið að byggja upp síðustu áratugi, stenst vel allan samanburð við það besta sem þekkist í heiminum.
Það er rétt að hvetja alla sem áhuga hafa á að kynna sér samantektina því hún er gott innlegg í umræðuna um íslenska lífeyriskerfið og er öllum aðgengileg á lifeyrismal.is

Munu stjórnvöld grípa björgunarhringinn???

Við Íslendingar höfum búið við efnahagslegan stöðugleika og vaxandi kaupmátt síðustu ár sem eru mikil umskipti frá fyrri tíð.  Þetta jákvæða umhverfi hefur ekki orðið til af sjálfu sér heldur er komið til vegna sameiginlegs átaks vinnumarkaðarins og stjórnvalda. Á sama tíma hefur ytra umhverfi unnið með okkur. Þessi góði árangur er ekki sjálfgefinn og ekki sjálfgefið að hann muni vara um alla framtíð.
Okkur hefur tekist á stuttum tíma að endurreisa lífskjör á Íslandi eftir mikla niðursveiflu í kjölfar hrunsins og eru þau orðin sambærileg við það sem þekkist í okkar nágrannalöndum. En stundum er auðveldara að ná góðum árangri til skamms tíma en varðveita hann til lengri tíma.
Frammi fyrir þessu stóðu aðilar vinnumarkaðarins við endurskoðun kjarasamninga, þeir voru sammála um að það væri forsendubrestur en þrátt fyrir það, sammála um að ekki væri rétt að segja samningunum lausum og setja góðan árangur síðustu ára í upplausn.
Nú er það undir ríkisstjórninni, sveitarfélögunum og einstökum fyrirtækjum komið hvernig framhaldið kemur til með að þróast, hvort okkur tekst að þróa kjarasamningslíkan sem skilar okkur árangri til lengri tíma og er sambærilegt við það sem þekkist á hinum Norðurlöndunum.
Til þess að byggja upp traust og trú á nýjum leiðum í kjarasamningsgerð verður almenningur að geta treyst að allir spili með, bæði atvinnulíf og stjórnvöld.
Það eru mikil vonbrigði að ástæða forsendubrestsins skuli vera aðgerðir stjórnvalda sem eru aðilar að rammasamkomulagi kennt við „SALEK“ þ.e. niðurstaða kjararáðs um starfskjör alþingismanna og æðstu embættismanna.
Eitt ár er stuttur tími og því mikilvægt að við sjáum jákvæð viðbrögð af hálfu stjórnvalda sem fyrst og þau skapi þannig trú á framhaldið. Án viðbragða af hálfu stjórnvalda verður ekki haldið áfram vinnu við útfærslu SALEK, sem við þó erum flest sammála um að sé mikið þjóðþrifamál sem við munum öll njóta um ókomna framtíð ef vel tekst til.
Með frestun á endurskoðun kjarasamninga er búið að kasta björgunarhring til stjórnvalda sem gefur þeim kost á að bæta ráð sitt og tryggja að ákvarðanir og kjarasamningar á þeirra vegum sé innan rammasamkomulagsins.
Bæti stjórnmálmenn ekki ráð sitt er ljóst að þeir hafa sett eigin hag fram yfir hag almennings.

Kjarasamningar halda

Niðurstaða forsendunefndar ASÍ og SA vegna endurskoðunar kjarasamninga er að tvær af þremur forsendum standast en ein gerir það ekki. Sú snýst um launaþróun annarra hópa. Samninganefnd ASÍ hefur engu að síður, m.a. að undangengnum fundarhöldum í samninganefnd Samiðnar, ákveðið að segja ekki upp núgildandi kjarasamningi.

Forsendurnar sem voru til skoðunar eru þessar:

- Fjármögnun stjórnvalda á stofnframlögum ríkisins til 2.300 almennra íbúða á árunum 2016-2019 eða að hámarki 600 á ári.
- Mat á því hvort sú launastefna og þær launahækkanir sem í samningnum fólust hafi verið stefnumarkandi fyrir aðra á vinnumarkaði (32% hækkun frá nóv 2013-des 2018).
- Aukinn kaupmáttur á samningstímanum.

Sjá nánar.

Íslandsmót iðn- og verkgreina 16. - 18. mars

Íslandsmót iðn- og verkgreina verður haldið dagana 16. – 18. mars 2017  í Laugardalshöll. Gera má ráð fyrir að um 150 keppendur taki þátt í Íslandsmótinu og keppt verði í 21 iðngrein. Nokkrar greinar til viðbótar verða með kynningu á störfum en alls taka 27 iðn- og verkgreinar þátt í ár. Fagreinarnar bjóða einnig upp á „Prófaðu“ svæði þar sem gestir fá að fikta, smakka og upplifa.
Samhliða Íslandsmótinu verður kynning á framhaldsskólum landsins og námsframboði þeirra.

Verkiðn – Skills Iceland eru samtök sem halda utan um Íslandsmót iðn- og verkgreina. Þau voru stofnuð árið 2010 og hafa síðan þá haldið Íslandsmót árin 2010, 2012 og 2014. Á þessum mótum hafa um 150 keppendur tekið þátt í um 20 iðngreinum.

Á síðasta Íslandsmót komu vel á 8 þúsund nemendur í 8. - 10. bekkjum grunnskóla og kynntu sér iðngreinar, hvar hægt er að læra þær og fengu fræðslu um vinnubrögð og þá möguleika sem menntun í þessum greinum innifelur. Í ár mun svipaður fjöldi grunnskólanema alls staðar af landinu koma í Höllina.

Mótið fer fram í Laugardalshöll og er opið fyrir áhorfendur sem hér segir:

Fimmtudaginn 16. mars kl. 9 – 16
Föstudaginn 17. mars kl. 9 – 16
Laugardaginn 18. mars kl. 10 – 14
Laugardagurinn verður fjölskyldudagur, fræðsla og fjör

Allir velkomnir - enginn aðgangseyrir!