Fréttir

Þetta snýst um lífskjör hins almenna Íslendings

Framundan er langt og kærkomið frí eftir langan vetur. Vetur sem hefur verið nokkuð róstugur ekki síst innan verklýðshreyfingarinnar. Í hreyfingu sem er jafn fjölmenn og íslenska verkalýðshreyfingin er eðlilegt menn hafi skiptar skoðanir um áherslur og leiðir. Frjó og kröftug umræða er nauðsynleg til að skapa þann kraft sem nauðsynlegur er fyrir framsækna hreyfingu.

Veikleiki umræðunnar innan verkalýðshreyfingarinnar er að hún er of bundin við persónur en ekki málefni. Það er ekki augljóst hver málefnaágreiningurinn er eða hvort hann er yfirleitt til staðar. T.d. hefur verið nefnt að ASÍ sé á móti þrepaskiptu skattkerfi þrátt fyrir þá staðreynd að það hafi verið vegna þrýstings frá ASÍ að hér var innleitt þrepaskipt skattkerfi í kjölfar bankahrunsins sem var síðan afnumið af ríkisstjórn Sigmundar Davíðs.

Húsnæðismál hafa verið nefnd sem ágreiningsmál þrátt fyrir þá staðreynd að BSRB og ASÍ hafa unnið baki brotnu að því að hrinda í framkvæmd einu mesta átaki í byggingu húsnæðis fyrir tekjuminni hópa frá því að stjórnvöld lögðu niður verkamannabústaðakerfið.

Verðtrygging lána hefur verið dregin inn í þessa umræðu og reynt að gera ágreining um hana. Það er engin ágreiningur um að fólk eigi að hafa val um verðtryggð- eða óverðtryggð lán.

Vaxtastigið í landinu hefur einnig verið nefnt en það er engin ágreiningur um að það beri að lækka vexti af neytendalánum. Krafa hreyfingarinnar er að vaxtastig á Íslandi eigi að vera sambærilegt og í okkar nágrannalöndum. Spurningin er hvernig ætlar verkalýðshreyfingin að semja um vaxtastigið? Hér ráðast vextir að miklu leyti af markaaðstæðum en ekki samningum milli launamanna og atvinnurekenda. Það sem þarf að gera er að skilgreina hvað veldur því að vextir eru hærri á Íslandi en í okkar nágrannalöndum. Þegar það liggur fyrir er hægt að ráðast í aðgerðir til að ná niður vöxtunum.

Við eru öll ósátt við vaxandi ójöfnuð og sjálftöku þeirra sem eru í efstu lögum samfélagsins. Til að takast á við þá óhuggnarlegu staðreynd að auður heimsins safnist á færri og færri hendur, þarf öfluga hreyfingu og kraft fjöldans.

Þetta er engin endanleg samantekt á því sem haldið er fram að okkur greini á, og auðvitað er margt fleira sem við höfum mismunandi sýn á. Staðreyndin er að það er mun fleira sem við eigum sameiginlegt en aðskilur.

Umræðan í verkalýðshreyfingunni er áhugaverð en það er hins vegar mikilvægt að skilja á milli málefna og afstöðu til einstakra persóna. Ef umræðan snýst fyrst og fremst um persónur miðar okkar ekki mikið áfram í að bæta lífskjör almennings.

Menn koma og fara en baráttan um skiptingu brauðsins verður áfram til staðar. Við megum aldrei missa sýn á hvert hlutverk okkar er og fyrir hverja við erum að berjast. Okkar hlutverk er að bæta lífskjör hins almenna Íslendings.

Gleðilega páska

Ef unnið er um páskana

Ef unnið er á frídögum nú um páskahelgina þá bætast við helgidaga- og stórhátíðarálag:

Skírdagur: dagvinna + dagvinna með 80% álagi.
Föstudagurinn langi: dagvinna + dagvinna með 138,3% álagi
Páskadagur: dagvinna með 138,3 % álagi.
Annar í páskum: dagvinna + dagvinna með 80% álagi.
Sumardagurinn fyrsti: dagvinna + dagvinna með 80% álagi.

Lífeyriskerfið - hvert stefnir?

Fulltrúaráð launafólks í Birtu lifeyrissjóði boðar til fundar um lífeyriskerfið og framtíðarhorfur þess í sal Rafiðnaðarskólans á jarðhæð Stórhöfða 27 þriðjudaginn 20. mars kl. 17:30.

Framsögumenn á fundinum verða Haukur Arnþórsson stjórnsýslufræðingur sem rannsakað hefur kjör og aðstæður eldri borgara og viðrað afar áhugaverðar hugmyndir um hvernig bæta megi kjör eldri borgara og hvetja þá til aukinnar þátttöku í atvinnulífinu.
Ólafur Sigurðsson framkvæmdastjóri Birtu lífeyrissjóðs mun fjalla um hugmyndir að úrbótum á íslenska lífeyriskerfinu og aðkomu Alþjóðabankans að þeim.

Fundurinn er opinn öllum sjóðsfélögum í Birtu lífeyrissjóði.

Um niðurstöðu kosningar hjá Eflingu

Nú liggja fyrir niðurstöður í kosningu til stjórnar Eflingar og er niðurstaðan afdráttarlaus B-listinn hlaut afgerandi kosningu.

Þessi niðurstaða hlýtur að kalla á að fólk innan stéttarfélaganna setjist niður og endurmeti hlutina. Það er ekki hægt að túlka þessa niðurstöðu með öðrum hætti en að grasrótin sé að kalla á breytt vinnubrögð.

Spurningar blasa við. Getur verið að forysta félaganna hafi verið of upptekin við að byggja upp stofnanaþáttinn á kostnað samtalsins innan félaganna og hlustunar? Í einhverjum fræðum stendur að í daglegu starf leiðtogans felist 2/3 í að hlusta og 1/3 að tala.

Stéttarfélögin eiga að taka niðurstöðu kosningarinnar í Eflingu alvarlega. Hún hefur víðtæka þýðingu fyrir verkalýðshreyfinguna í heild.

Nú er mikilvægt að fara ekki í skotgrafirnar heldur nota niðurstöðuna sem vegvísi að nýrri nálgun. Það er þing ASÍ í haust. Þá gefst gott tækifæri til að taka umræðuna um framtíð stéttarfélaganna, starfshætti og áherslur. Við eigum að nota það tækifæri sem þar gefst til að endurhlaða okkur og styrkja samstöðuna á nýjum grunni.

Efling er áhrifamikið félag sem skiptir okkur öll máli. Um leið Samiðn óskar nýjum formanni Eflingar til hamingju með kjörið setjum við fram þá ósk að áfram verði Efling í fararbroddi íslenskra stéttarfélaga í því mikilvæga verkefni að gera gott samfélag betra.

Félagsmenn á opinbera markaðnum fá launaþróunartryggingu

Nú liggur fyrir niðurstaða hvernig laun opinbera markaðarins hafa þróast í samanburði við laun á almennum markaði fyrir árið 2017. Samkvæmt ramma samkomulagi aðila vinnumarkaðarins um sameiginlega launastefnu frá 27. október 2015 var kveðið á um að þeir sem starfa hjá ríki og sveitarfélögum verð bætt það launaskrið sem verður á almennum vinnumarkaði umfram það sem kann að verða á opinberum markaði.

Launatafla Reykjavíkurborgar hækkar afturvirkt um 1,4% frá 1. janúar 2018. Sambærileg hækkun gildir einnig fyrir félagsmenn aðildarfélaga Samiðnar sem starfa hjá öðrum sveitarfélögum.

Launatafla hjá ríkinu hækkar frá sama tíma um 0.5% en það er í annað sinn sem sem niðurstöður í samræmi við rammasamkomulagið leiða til launahækkunar hjá þeim sem starfa hjá ríkinu. Launataflan hækkaði afturvirkt frá 1. Janúar 2017 um 1,8%.

Auk þessa hækka launatöflur 1. júní n.k. um 3%

Kjarasamningar halda út árið

Á miklum baráttufundi formanna aðildarfélaga ASÍ í dag var ákveðið að segja ekki upp kjarasamningum og halda þeir því gildi sínu fram til næstu áramóta. Miklar og heitar  umræður voru á fundinum og mikill hugur í fólki að berjast fyrir auknu réttlæti.  Ef draga á ályktun af umræðunni er ljóst að framundan eru miklir umbreytingartímar.

Laun á almennum vinnumarkaði hækka því um 3% þann 1. maí nk.