Fréttir

Sambandsstjórn skorar á Alþingi að lögbinda ákvæði um keðjuábyrgð og kennitöluflakk

Á fundi sambandsstjórnar Samiðnar sl. föstudag 12. janúar afhenti Hilmar Harðarson formaður Samiðnar, Ásmundi Einari Daðasyni ráðherra jafnréttis- og velferðarmála, áskorun fyrir hönd sambandsstjórnar þar sem Alþingi er hvatt til að lögbinda nú á vorþingi ákvæði um keðjuábyrgð og varnir gegn kennitöluflakki.

Jafnframt samþykkti sambandsstjórnin ályktanir um #MeToo og stöðu kjarasamninganna.

Jafnréttis- og velferðarráðherra á fund Samiðnar

Ásmundur Einar Daðason jafnréttis- og velferðarráðherra ávarpar sambandsstjórnarfund Samiðnar sem haldinn verður á morgun föstudaginn 12. janúar og Gylfi Arnbjörnsson forseti ASÍ mun taka stöðuna á kjarasamningunum og hvort stefni í uppsögn þeirra.  Erindi flytur síðan Stefán Ólafsson prófessor og fjallar um nýútkomna bók sína um orsakir aukins ójöfnuðar hér á landi og hvernig best sé að bregðast við.

Sambandsstjórnarfundinn sækja um 30 fulltrúar aðildarfélaga Samiðnar af landinu öllu en fundurinn er haldinn í húsnæði sambandsins að Borgartúni 30 og stendur frá kl. 10:30 til 16.

Nýtt verkfæragjald blikksmiða

Samkvæmt kjarasamningi Samiðnar og SA breyttist verkfæragjald blikksmiða þann 1. janúar úr kr. 149,4 í kr. 155 til samræmis við breytingu á byggingarvísitölu. Sjá nánar bókun í kjarasamningi (bls. 84).

Árið 2018 er ár tækifæranna

Árið 2017 sem er brátt á enda hefur verið gott á heildina litið. Kaupmáttur launa hefur sjaldan verið meiri og verðlag haldist stöðugt. Batnandi staða almennings hefur birst m.a í aukinni neyslu, fleiri hafa endurnýjað bílinn og mikil aukning er í utanlandsferðum. Þetta hefur gerst hraðar en almennt var reiknað með eftir mikla niðursveiflu í kjölfar hrunsins. Ytri aðstæður hafa verið okkur hagstæðar sem hefur gert okkur mögulegt að hækka laun án þess að það hafi farið beint út í verðlagið eins og oft hefur gerst í kjölfar mikilla launahækkana.
Verkefni næsta árs verður að varðveita þennan góða árangur og halda áfram að byggja ofan á grunninn sem búið er að byggja upp.
Forsendan fyrir því að okkur takist að varðveita árangur síðustu ára er að allir rói í sömu átt. Ef reyndin verður sú að þeir sem eru betur settir taki miklu meira til sín en öðrum stendur til boða má öllum vera ljóst að þá endum við í gamla farinu þar sem allt fer úr böndum og óstöðugleiki heldur innreið sína á ný.
Miklu máli skiptir að ný ríkisstjórn taki málin föstum tökum og móti skýra stefnu í launamálum ríkisins. Það gengur ekki að ríkið móti kjarastefnu sem gengur í berhögg við svigrúm atvinnulífsins.
Sú staðreynd að fjöldi fólks er á lágmarkslaunum, sem í dag eru 280.000 kr. kallar á algjöra uppstokkun. Umsamin lágmarkslaun eru öryggisnet en það getur ekki verið ásættanlegt að þau séu notuð sem virkur launataxti eins reyndin er gagnvart fjölda fólks og á það ekki síst við um erlenda starfsmenn.
Mikilvægt er að taka til í starfsgreinum sem tengjast mannvirkjagerðinni. Í gegnum árin hefur t.d. byggingageirinn boðið upp á ágæt laun og innstreymi ungs fólks inn í greinarnar.
Margt bendir til að þetta sé að breytast og þau starfskjör sem þar er boðið upp á heilli ekki ungt fólk. Þetta á við fleiri rótgrónar iðngreinar. Ríkisstjórnin boðar átak til að efla verkmenntun og er það ánægjulegt. Vonandi munum við sjá þess merki á næstu misserum, hér má engan tíma missa.
Eitt af því sem þarf að gera til að auka áhuga ungs fólks er að taka á undirboðum og kennitöluflakki sem oft á tíðum kemur grimmilega niður á starfsfólki.
Það er staðreynd að verktakar sem virða hvorki lög né kjarasamninga komast upp með að vera með starfsemi árum saman. Þeir reka fyrirtæki í skamman tíma á sömu kennitölunni, greiða ekki fyrir vörur, standa ekki skil á lögboðum gjöldum en skipta um kennitölu þegar allt er komið í þrot. Þeir endurtaka síðan leikinn með nýrri kennitölu. Þetta verður að stöðva en það verður ekki gert nema stjórnvöld spili með og grípi inn í.

Í stuttu máli: Við þurfum að tryggja að kaupmáttur fari vaxandi, hér ríki efnahagslegur stöðugleiki, starfsumhverfi iðnaðarmannsins sé áhugavert m.a. með því að hækka grunnlaunin. Gera iðnaðarmannastarfið áhugavert fyrir ungt fólk og koma í veg fyrir undirboð og undanskot með kennitöluflakki.
Árið 2018 verður ár tækifæranna en spurningin er - tekst okkur að fleyta árangri síðustu ára inn í framtíðina eða missum við þetta úr höndunum og við tekur gamla sagan?

Gleðileg jól og farsælt komandi ár!

Samiðn óskar félagsmönnum sínum, fjölskyldum þeirra og landsmönnum öllum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári með þökk fyrir samskiptin á liðnu ári.

Jólin eru hátíð friðar og náungakærleiks

Um jólahátíðina hugsum við oft til þeirra sem minna mega sín.  Jólin eru einnig tími kirkjunnar fólks að tala til þjóðarinnar um umhyggju og náungakærleik.
Jólin tengjast fæðingu Jesús sem var almúgamaður og hafði framfærslu af smíðavinnu, hann var einnig mikill baráttumaður fyrir réttlæti og lét sig sérstaklega varða málefni þeirra sem minna mega sín.

Mitt í undirbúningi jólanna berast fréttir af því að kjararáð hafi að ósk biskups Íslands ákveðið að hækka laun biskups. Heildarlaunin verða eftir breytingu 1.553.359 kr. Við erum talsmenn góðra launa en teljum hins vegar að það þurfi að gæti sanngirni og samræmingar ekki síst þegar verið er að greiða laun úr sameiginlegum sjóðum.  Lágmarkslaun í landinu eru 280.000 kr. á mánuði eða svipuð upphæð og hækkunin er hjá biskupnum á mánuði. Því miður er mikill fjöldi fólks á launum sem eru á bilinu 280.000 til 300.000 kr. á mánuði.

Við erum sannfærð um að réttlætiskennd biskups er misboðið og við spyrjum - mun biskup og þjónar kirkjunnar ekki ræða um þetta hrópandi óréttlæti í tengslum við jólaboðskapinn?