Fréttir

Staðan í kjaraviðræðunum

Það hefur ekki margt gerst þessa vikuna í tengslum við endurnýjun kjarasamninga. Iðnaðarmannasamfélagið hefur haldið áfram að útfæra kröfurnar og eiga samtal við samherja á vettvangi ASÍ um skatta-, lífeyris- og húsnæðismál.

Haldinn hefur verið einn fundur með fulltrúum SA um nýtt kauptaxtakerfi þar sem fulltrúar iðnaðarmanna kynntu hugmynd að nýju kauptaxtakerfi sem endurspeglaði betur raunlaun á vinnumarkaði en núverandi kauptaxtakerfi gerir.
Gert er ráð fyrir sameiginlegum fundi strax á nýju ári til að halda umræðunni áfram og á þeim fundi verði einnig rætt um styttingu vinnuvikunnar enda tengjast þessi mál.

Hugmyndir iðnaðarmanna er varða lífeyrismál voru teknar til umfjöllunar í lífeyris- og velferðarnefnd ASÍ og í samninganefnd. Ákveðið var að vinna áfram með tillögurnar og óska eftir að sérfræðingar á vegum Landsamtaka lífeyrissjóða rýni þær.

Fundur í skattanefnd ASÍ sem átti að halda 18. desember s.l. var frestað til 3. janúar.

Stóru tíðindin eru ákvörðun Eflingar og Verkalýðsfélags Akraness um að stíga út úr samfloti Starfsgreinasambandsins. Hvaða árhrif það hefur á viðræður við t.d stjórnvöld á eftir að koma í ljós en væntanlega munu aðilar vinna að því að koma sameiginlega fram gagnvart stjórnvöldum.

Ríkisstjórnin boðaði til samráðsfundar með aðilum vinnumarkaðarins s.l. miðvikudag til að fara yfir vinnulagið næstu vikurnar. Fyrir hönd iðnaðarmannasamfélagsins sat Hilmar Harðarson, formaður Samiðnar fundinn. Á fundinum gerðu fulltrúar ríkisstjórnarinnar grein fyrir hvernig vinnan gengur í starfshópi um húsnæðismál sem ríkisstjórnin skipaði og á að skila tillögum um aðgerðir í húsnæðismálum. Gert er ráð fyrir að starfshópurinn skili tillögum sínum eigi síðar en 20. janúar n.k. Fram kom á fundinum að húsnæðisnefndin geri ráð fyrir að það vanti 5000 til 8000 íbúðir til að fullnægja eftirspurninni.

Í Morgunblaðinu fimmtudaginn 20. desember s.l. gerir Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra grein fyrir fundinum og segist vera fylgjandi því að hefja með vorinu uppbyggingu húsnæðis fyrir tekjulága einstaklinga. Hún segist einnig hafa gert grein fyrir því á fundinum með aðilum vinnumarkaðarins, að á næsta fundi verði rætt um fyrirhugaðar breytingar á tekjuskattskerfinu, en eins og fram hefur komið hefur ríkisstjórnin boðað skattalækkanir til handa þeim tekjulægstu og lægri millitekjuhópum.

Ekki er líklegt að fundað verði milli jóla og nýárs en viðræður verða teknar upp í fyrstu viku nýs árs. Það er skýr ásetningur iðnaðarmannasamfélagsins að ganga rösklega til verks og láta reyna á hvort hægt sé að landa nýjum kjarasamningi.

Samninganefnd Samiðnar sendir öllum sínar bestu kveðjur og vonar að sem flestir geti notið jóla og áramóta í faðmi fjölskyldna og vina.

Samiðn styrkir Jólaaðstoð Rauða krossins

Rauði krossinn fær jólastyrk Samiðnar, Byggiðnar og FIT að þessu sinni, en í stað þess að senda jólakort hefur sá háttur verið hafður á undanfarin jól að styrkja gott málefni.

Rauði krossinn á Íslandi veitir fólki sem býr við fátækt eða á í erfiðleikum, sérstaka aðstoð fyrir jólin með hjálp frá almenningi og fyrirtækjum um allt land. Markmið jólaaðstoðar Rauða krossins er að aðstoða þá sem eiga erfitt með að halda gleðileg jól vegna bágrar fjárhagsstöðu. Aðstoðin felst í fjárstyrkjum, matarúthlutunum og fatakortum eftir því sem við á.

Á meðfylgjandi mynd má sjá Finnbjörn A. Hermannsson, formann Byggiðnar, og Hilmar Harðarson, formann FIT og Samiðnar, veita Jóhönnu Guðmundsdóttur frá RKÍ styrkinn.

Kröfugerð iðnfélaganna lögð fram - viðræður hafnar

Fulltrúar iðnaðarmannafélaganna, VM, RSÍ, MATVÍS, GRAFÍU, Samiðnar og Félags hársnyrtisveina, hafa í dag fundað með fulltrúum Samtaka atvinnulífsins. Kröfur iðnaðarmannafélaganna voru lagðar fram vegna yfirstandandi viðræðna um endurnýjun kjarasamninga sem renna úr gildi þann 31. desember næstkomandi.
Iðnaðarmannafélögin leggja upp í viðræður með skýr markmið að leiðarljósi. Tryggja verður áframhaldandi kaupmáttaraukningu launa, breyta verður taxtakerfi iðnaðarmanna og hækka taxta upp að raunverulegum markaðslaunum. Setja þarf nánari skilgreiningar í kjarasamningana til þess að tryggja að starfsfólk í iðngreinum njóti hærri launa til samræmis við aukna menntun og starfsreynslu. Tryggja skal að réttindaávinnsla fylgi starfsmönnum en ekki fyrirtækjum, svo sem ávinnsla orlofs, veikindaréttar o.s.frv.
Iðnaðarmenn vilja stytta vinnutímann með áþreifanlegum hætti án skerðingar á launum. Ljóst er að vinnutími iðnaðarmanna er lengri en almennt gerist. Yfirvinnugreiðslur tíðkast í meiri mæli hjá stéttinni en öðrum starfsstéttum og telja iðnaðarmenn tíma kominn til að gera störfin fjölskylduvænni með bættum launakjörum og styttri vinnutíma.
Iðnaðarmenn settu jafnframt fram kröfu um að viðræðunum yrði komið í fastar skorður svo dráttur verði ekki á því að samningar náist. Nýir samningar eiga að gilda frá lokum þess síðasta.
Mikil áhersla er jafnframt lögð á að útrýma félagslegum undirboðum og brotastarfsemi á vinnumarkaði. Tryggja þarf að erlendir starfsmenn njóti sömu réttinda og sömu kjara og íslenskir starfsmenn.
Jafnframt var rætt um nauðsyn þess að stjórnvöld grípi til vissra aðgerða til að bæta hag launafólks. Breyta þarf tekjuskattskerfinu á þann veg að jöfnuður aukist í samfélaginu. Það er algjörlega óásættanlegt að ríkasti hluti samfélagsins greiði minni skatta en áður var á sama tíma og skattbyrði hefur aukist hjá millitekju- og lágtekjuhópunum. Þessu þarf að breyta.
Iðnaðarmannafélögin gera kröfu um það að húsnæðisstefna verði innleidd sem tryggi öllum öruggt húsnæði. Gerð er krafa um að lögleiða skyldur sveitarfélaga til að bjóða upp á nægilegt magn af félagslegu húsnæði og að óhagnaðardrifnum leigufélögum verði tryggðar íbúðalóðir án verulegs kostnaðar. Tryggja þarf öllu launafólki aðgengi að húsnæði á hagstæðum kjörum.

Ákveðið var að formlegar viðræður hefjist strax í næstu viku.

>> Sjá kröfugerðina.

Sambandsstjórn: "Árangurinn tryggður og áframhaldandi kaupmáttaraukning"

Á fundi sambandsstjórnar Samiðnar sl. föstudag var farið yfir markmið komandi kjarasamningsviðræðna við Samtök atvinnulífsins og kröfugerðin kynnt.
Megin markmið Samiðnar við endurnýjun kjarasamninga verður að tryggja þann árangur sem náðst hefur á síðustu árum og skapa forsendur fyrir áframhaldandi kaupmáttaraukningu. Kauptaxtakerfið verði endurskipulagt og tryggt að það endurspegli markaðslaun á hverjum tíma. Vinnuvikan verði stytt án launaskerðingar og félagslegum undirboðum verði útrýmt sem og að erlendum starfsmönnum verði tryggð þau réttindi sem þeim ber. Gerðar verði nauðsynlegar breytingar á velferðarkerfinu til að tryggja að allir njóti öryggis og þjónustu óháð efnahag, búsetu eða aldri. Verulega verði dregið úr tekjutengingum almannatrygginga og tryggt að allir búi við húsnæðisöryggi.

Iðnaðarmannafélögin innan ASÍ hafa gert með sér samstarfssamning vegna komandi samningaviðræðna við Samtök atvinnulífsins. Félögin mun vinna saman að samningsgerðinni og hefur Kristján Þórður Snæbjörnsson formaður Rafiðnaðarsambandsins verið valinn sem talsmaður hópsins.

Iðnfélögin undirrita samstarfssamning vegna komandi kjaraviðræðna

Formenn Byggiðnar, Rafiðnaðarsambandsins, VM, Grafíu, Félags hársnyrtisveina, Félags málmiðnaðarmanna á Akureyri, FIT og Matvís undirrituðu í morgun samning sem kveður á um náið samstarf félaganna í komandi kjarasamningsviðræðum.  

Ný forysta ASÍ

Ný forystusveit Alþýðusambands Íslands var kjörin á 43. þingi sambandsins sem lýkur í dag. 

Forseti var kjörin Drífa Snædal framkvæmdastjóri Starfsgreinasambands Íslands, 1. varaforseti Vilhjálmur Birgisson formaður Verkalýðsfélags Akraness og 2. varaforseti Kristján Þórður Snæbjarnarson formaður Rafiðnaðarsambands Íslands. 

Í miðstjórn voru kjörin: Finnbogi Sveinbjörnsson, Björn Snæbjörnsson, Berglind Hafsteinsdóttir, Valmundur Valmundsson, Halldóra Sveinsdóttir, Eiður Stefánsson, Sólveig Anna Jónsdóttir, Hilmar Harðarson, Ragnar Þór Ingólfsson, Harpa Sævarsdóttir, Kristín María Björnsdóttir og Helga Ingólfsdóttir.

Sjá nánar.