Fréttir

Valfrelsi í lífeyrissjóðakerfinu eykst verulega 1. júlí með tilgreindri séreign

Í gildandi kjarasamningi Samiðnar og SA er kveðið á um að iðgjald til lífeyrissjóða hækki í áföngum og verði 15,5% 1. júlí 2018.
Iðgjaldið hækkaði 1. júlí 2016 um 0,5% og hækkar um 1,5% 1. júlí n.k. og svo önnur 1,5% 1. júlí 2018
Í gildandi kjarasamningi er gert ráð fyrir að einstaklingar geti ráðstafað allri viðbótinni eða hluta hennar í svokallaða„tilgreinda séreign“ sem verður aðskilin frá hefðbundinni séreign enda hluti af skylduiðgjaldi.
Lífeyrissjóðir á samningssviði ASÍ og SA eru þessa daganna að vinna að breytingum á samþykktum sínum og er gengið út frá því að regluverkið verði tilbúið 1. júlí n.k.

Einstaklingurinn velur leið
Til þess að viðbótariðgjaldið fari í tilgreinda séreign verður einstaklingurinn að gera skriflegan samning um skiptinguna þ.e. hvort allt viðbótariðgjaldið skuli renna í tilgreindu séreignina eða einungis hluti þess. Einng þarf einstaklingurinn að ákveða fjárfestingaleið, ef hann gerir það ekki fer tilgreinda séreignin í ákveðna fjárfestingaleið.
Bregðist einstaklingurinn ekki við rennur viðbótariðgjaldið í samtrygginguna og hækka réttindin í hlutfalli við það.
Ef allt gengur eftir ætti ekkert að vera því til fyrirstöðu 1. júlí n.k. fyrir þá einstaklinga sem þess óska að gera samning við sinn lífeyrissjóð um tilgeinda séreign.
Þrátt fyrir að ekki sé gerður samningur 1. júlí er hægt að gera samning hvenær sem er og gildir hann þá frá þeim tíma sem hann er gerður.

Hver eru áhrifin?
Þegar einstaklingur tekur ákvörðun um ráðstafa viðbótariðgjaldinu í tilgreinda séreign hefur það áhrif t.d. á örorkutrygginguna. Fyrir ungan einstakling getur það haft mikil áhrif á fjárhagslega afkomu hans ef hann verður fyrir því að verða öryrki síðar á lífsleiðinni.
Þeir sem eru í samtryggingunni eiga rétt á framreikningi ef þeir verða öryrkjar. Það þýðir t.d. að einstaklingur sem verður öryrki 30 ára og hefur greitt til lífeyrissjóðs í 3 ár, á rétt á því að réttindi hans séu uppreiknuð og miðuð við að hann hefði greitt til 65 ára aldurs. Ákveði þessi einstaklingur að láta allt viðbótariðgjaldið renna í tilgreinda séreign miðast örokulífeyrinn og framreikningurinn við 12% iðgjaldið en ekki 15,5%.

Aukið valfrelsi og ábyrgð
Með tilgreindu séreigninni er verið að auka valfrelsi einstaklinganna en jafnframt verið að leggja aukna ábyrgð á þá sjálfa við val fjárfestingaleiðum og samsetningu lífeyristyggingar.
Það er mikilvægt að hver og einn gefi sér góðan tíma til að meta kosti og galla við að velja tilgreinda séreign áður en ákvörðunin er tekin. Ef það vakna spurningar og eitthvað er óskýrt er rétt að hafa samband við sinn lífeyrissjóð eða stéttarfélag.

Golfmótið 16.júní á Hlíðarvelli Mosfellsbæ

Hið árlega golfmót aðildarfélaga Samiðnar verður haldið á Hlíðavelli Mosfellsbæ föstudaginn 16. júní. Mótið er opið öllum félagsmönnum aðildarfélaga Samiðnar og fjölskyldum þeirra. Einnig er velkomið að taka með sér gesti.

ATH – MÆTING Í NÝJA GOLFSKÁLANN

Mæting í síðasta lagi kl. 15:30 og ræst út kl. 16:00 af tveimur teigum.

Mótið er einnig innanfélagsmót Byggiðnar og FIT
Keppt er um sérstök verðlaun fyrir besta árangur félagsmanns án forgjafar.

Vallargjald.
Vallargjald kr. 4900 og innifalin matarmikil súpa að hætti hússins.

Verðlaun.
Keppt verður um glæsileg verðlaun bæði með og án forgjafar, nándarverðlaun, unglingaverðlaun, dregið verður úr skorkortum og veitt ein gestaverðlaun.
Dæmi um verðlaun eru gjafakort fyrir 2 á veitingastað og gjafakort í golfverslun kr. 50.000.

Skráning - www.golf.is
Athugið að skrá þarf þá sem ekki eru í golfklúbbi í síma 535 6000 eða í netfangið This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Síðasti dagur til að skrá sig er 14. júní

1. maí: HÚSNÆÐISÖRYGGI - SJÁLFSÖGÐ MANNRÉTTINDI!!

Eitt af þeim málum sem gengur sem rauður þráður í gegnum sögu verkalýðsbaráttu á Íslandi í 100 ár er krafan um mannsæmandi húsnæði á sanngjörnum kjörum.  Þetta verkefni hefur komið til okkar í verkalýðshreyfingunni af fullum þunga með reglulegu millibili í heila öld. Og það er hrópar enn í dag.
Í árdaga verkalýðsbaráttunnar og lengi framan af síðustu öld var það lélegt húsnæði og viðvarandi húsnæðisskortur sem voru vandamálin. Í dag er það húsnæðisskortur og hátt verð bæði til kaups og leigu sem gerir það að verkum að stórir hópar fólks eru í miklum vanda og sumir komast hreinlega ekki inn á húsnæðismarkaðinn.  Er þar fyrst og fremst um að ræða ungt fólk og tekjulága einstaklinga. Ástandið er grafalvarlegt og það mun ekki lagast nema að ráðist verði hratt og af festu í uppbyggingu á miklum fjölda hagkvæmra íbúða.
Það var af þessari ástæðu sem ASÍ og BSRB réðust í stofnun Bjargs – íbúðafélags á 100 ára afmæli ASÍ í fyrra. Það var af þessari ástæðu sem aðildarfélög ASÍ settu uppbyggingu félagslegs leiguhúsnæðis inn í kjarasamningana 2015 þannig að ríkið komi með fjármagn fyrir 600 íbúðum á ári næstu árin. 
Það þarf einfaldlega að lyfta grettistaki til að þjóðin komist út úr þeim ógöngum sem hún hefur ratað í í húsnæðismálum. 
Við Íslendingar viljum byggja upp réttlátt samfélag þar sem gott og öruggt húsnæði þykir sjálfsögð mannréttindi – ekki forréttindi.

Göngur og baráttufundir eru víða um land í tilefni af 1. maí alþjóðlegum baráttudegi verkalýðsins.  

Dagskrá 1. maí hátíðarhaldanna í Reykjavík verður sem hér segir: 
> Safnast saman á horni Laugavegs og Snorrabrautar klukkan 13:00
> Kröfuganga hefst klukkan 13:30
> Útifundur á Ingólfstorgi settur klukkan 14:10

Dagskrá:
Söngfjelagið
Ræða: Lilja Sæmundsdóttir formaður Félags hársnyrtisveina
Söngfjelagið
Ræða: Garðar Hilmarsson formaður Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar
Amabadama flytur 2 lög
Söngfjelagið/samsöngur – Maístjarnan og Internationalinn
Fundi slitið
Fundarstjóri: Þórarinn Eyfjörð
Hulda M. Halldórsdóttir syngur á táknmáli
Agnes Steina Óskarsdóttir túlkar á táknmáli

Miðstjórn ASÍ: Aðför að velferðarkerfinu

Miðstjórn ASÍ samþykkti á fundi sínum í dag mótmæli gegn fjárhagsáætlun ríkisstjórnarinnar fyrir árin 2018-2022 og segir hana vinna gegn velferðarkerfinu og þeim loforðum sem gefin hafa verið.  Ekki verði staðið við aukin fjárframlög til heilbrigðiskerfisins, réttindi atvinnuleitenda skert og ekki standi til að gera löngu tímabærar breytingar á réttindum örorkulífeyrisþega gagnvart almannatryggingakerfinu.

Sjá ályktunina í heild.

Ef unnið er um páskana

Ef unnið er á frídögum nú um páskahelgina þá bætast við helgidaga- og stórhátíðarálag.

Skírdagur: dagvinna + dagvinna með 80% álagi.

Föstudagurinn langi: dagvinna + dagvinna með 138,3% álagi

Páskadagur: dagvinna með 138,3 % álagi.

Annar í páskum: dagvinna + dagvinna með 80% álagi.

Sumardagurinn fyrsti: dagvinna + dagvinna með 80% álagi.

Sjá nánar (bls. 14).

Miðstjórn ályktar um eflingu vinnustaðaeftirlits, keðjuábyrgð og greiðsluþátttöku sjúklinga

Miðstjórn Samiðnar samþykkti þrjá ályktanir á fundi sínum 3. apríl sl. er lúta í fyrsta lagi að eflingu vinnustaðaeftirlits þar sem fjármálaráðherra er hvattur til að tryggja RSK fjármuni til áframhaldandi þátttöku í árangursríku vinnustaðaeftirliti með stéttarfélögunum.  
Í öðru lagi er ályktun þar sem fagnað er framkomnum hugmyndum um keðjuábyrgð gagnvart erlendum fyrirtækjum sem senda erlenda starfsmenn tímabundið til starfa hér á landi og jafnframt hvatt til þess að hún nái einnig til  íslenskra undirverktaka og starfsmanna þeirra.  Miðstjórnin skorar á félags- og jafnréttisráðherra að tryggja að frumvarp í þessa veru fái framgang á yfirstandandi þingi.  
Í þriðja lagi samþykkti miðstjórn ályktun þar sem skorað er á heilbrigðisráðherra að standa við fyrirheit um 50.000 kr. kostnaðarþak á greiðsluþátttöku sjúklinga og því jafnframt hafnað að sjúklingar sem sjaldan þurfa að sækja þjónustu í heilbrigðiskerfið fjármagni þessar breytingar.

> Sjá ályktun um eflingu vinnustaðaeftirlits
> Sjá ályktun um keðjuábyrgð
> Sjá ályktun um þak á greiðsluþátttöku sjúklinga